O nas

Autonomiczna Sekcja Koszykówki "BASKETSTAL" w Grudziądzu jest stowarzyszeniem zrzeszającym zawodników, uczniów, rodziców, trenerów, działaczy sportowych, nauczycieli i sympatyków koszykówki.  


Celem Klubu jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego, sportu i turystyki, organizowanie szkoleń sportowych w postaci treningów, kursów, obozów, zawodów i imprez sportowych, branie udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje, stworzenie członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Partnerzy

Umg
Pzkosz
Kpzk
Logo Fst Sport Team  Krzywe-1