Składki członkowskie

Od września 2020 roku składki członkowskie należy wpłacać wyłącznie w formie przelewu bankowego lub pocztowego najpóźniej do 20-go dnia każdego miesiąca.
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko zawodnika oraz miesiąc, za który składka jest opłacana.

Podajemy numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat:

Bank PKO SA II Oddział w Grudziądzu

Konto bankowe: 82 1240 1949 1111 0010 5855 6431

Partnerzy

Umg
Pzkosz
Kpzk
Logo Fst Sport Team  Krzywe-1